Zastosowanie i budowa zaworów grzybkowych

Procesy technologiczne związane z przemysłem chemicznym, petrochemicznym oraz ciepłowniczym wymagają możliwości regulacji przepływu medium. Jedną z możliwości wpływania na tą wartość jest stosowanie zaworów grzybkowych, których budowa i działanie pozwala na swobodną regulację przepływu cieczy w trudnych warunkach.

Konstrukcja zaworów grzybkowych

zawory grzybkowePłyny oraz gazy w różnych rurociągach posiadają bardzo zróżnicowane parametry. Głównie chodzi tu o temperaturę oraz ciśnienie, wraz ze wzrostem których regulacja staje się trudniejsza do zrealizowania.o W związku z tym konstrukcja zaworów staje się większa z wiadomych względów. Bardzo dobrym rozwiązanie jest stosowanie rozwiązania, jakim są zawory grzybkowe. Są to zawory, których element ruchomy – grzybek ogranicza, czyli dławi, przepływ cieczy. Pozwala to na ciągłą regulację przepływu od pełnego zamknięcia do pełnego otwarcia. Również sam kształt grzybka determinuje właściwość urządzenia jaką jest charakterystyka przepływu. Do wyboru jest kilka charakterystyk: stałoprocentowa – czyli wykładnicza, liniowa oraz szybkootwierająca. Dopasowanie charakterystyki do danych parametrów pracy to zadanie inżynierów z firm dostarczających zawory grzybkowe. Istotnym zagadnieniem jest materiał zaworu oraz elementów wewnętrznych – musi on pozwolić na bezawaryjną pracę oraz być odpornym na medium, w przeciwnym wypadku elementy wewnętrzne bardzo szybko ulegną degradacji, co jest niewątpliwie zjawiskiem niepożądanym.

Zawory grzybkowe to najpopularniejsze rozwiązanie dla przemysłów: chemicznego, petrochemicznego oraz ciepłowniczego pozwalające na pracę w bardzo ekstremalnych warunkach. Istotnym atutem jest możliwość dopasowania zaworu do zastanych warunków oraz dopasowanie charakterystyki przepływu do możliwości przepustowości sieci.