Przeliczanie kursu walut

Firmy dokonujące zakupów od kontrahentów zagranicznych stają przed dylematem według jakiego kursu dokonać przeliczenia na złote polskie. Zgodnie z prawem przedsiębiorcy są zobowiązani do ujmowania wartości faktur zakupowych i sprzedażowych w Księdze Przychodów i Rozchodów w walucie polskiej.

Jak przeliczyć kurs waluty na fakturze?

kursy walut międzybankowe - onlineNajważniejszą zasadą przy przeliczaniu kursu waluty jest sprawdzenie daty sprzedaży. Jeżeli nie jest późniejsza od daty wystawienia faktury to według niej należy dokonać przeliczenia obcej waluty na złotówki. Kursy walut międzybankowe – online możemy sprawdzić na stronie Narodowego Banku Polskiego. Szukamy kursu z dnia poprzedzającego dzień sprzedaży/wystawienia faktury. Firmy transportowe natomiast powinny wziąć pod uwagę datę rozładunku towaru, oczywiście kurs przeliczamy z dnia poprzedzającego dzień wykonania rozładunku. Te zasady mają zastosowanie dla celów podatku dochodowego. Część firm bowiem jest jeszcze podatnikami VAT, w takim wypadku może się zdarzyć że przedsiębiorca będzie musiał dokonać drugiego przeliczenia tego podatku. Na szczęście tylko wówczas, gdy mamy do czynienia z usługami elektronicznymi. Dla celów podatku VAT stosujemy kurs waluty z dnia poprzedzającego dzień wykonania usługi. Mamy bowiem do czynienia ze szczególnym obowiązkiem ustalania miejsca świadczenia usług. Osoby nie posiadające dostępu do internetu mogą udać się do banku i tam sprawdzić interesujący nas średni kurs Narodowego Banku Polskiego dla dowolnej waluty. Wszystkie banki mają obowiązek codziennie podawać te informacje.

Prowadzenie firmy wiąże się z wieloma obowiązkami i koniecznością orientowania się w przepisać. Jak widzimy zaksięgowanie waluty zagranicznej nie jest łatwe, a przeliczenie kursu walut jest dopiero pierwszym krokiem.