Poliolefin: folia o wyjątkowych właściwościach

Przez określenie poliolefina rozumie się różne polimery wytworzone przez polimeryzację z alkenów. Głównymi przedstawicielami tej grupy tworzyw sztucznych są polietylen (PE) i polipropylen (PP). Te nasycone węglowodory są tak zwanymi półkrystalicznymi tworzywami termoplastycznymi – są łatwe w obróbce.

Dlaczego poliolefin stosuje się na folie?

folia poliolefinowaGłówne cechy fizykochemiczne folii to stabilność chemiczna, dobre właściwości izolacji elektrycznej, niska absorpcja wody i niska gęstość. Cechuje je odporność na ścieranie, odporność na korozję, tłumienie wibracji oraz odporność na pewien zakres temperatur. Folia poliolefinowa ma doskonałe właściwości optyczne i jest w pełni przezroczysta – opakowanie podkreśla kształt produktu i czyni go atrakcyjniejszym dla oczu klienta. Dzięki unikalnym właściwościom mechanicznym folie mogą być stosowane jako jedyny materiał opakowaniowy do pojedynczego lub grupowego pakowania towarów o różnych kształtach. Folie poliolefinowe to uniwersalne folie opakowaniowe przeznaczone do ręcznego, półautomatycznego i automatycznego pakowania. Cienka folia termokurczliwa poliolefinowa jest dostępna w wielu grubościach (od 12 μm do 38 μm) i szerokościach. Specjalna odporność na rozdarcie i niski skurcz folii poliolefinowej umożliwia wyższą prędkość przetwarzania automatycznych maszyn pakujących folie, co znacznie zwiększa wydajność.

W Europie całkowita konsumpcja poliolefiny wynosi 11,2 miliona ton rocznie, co odpowiada 47% wszystkich tworzyw sztucznych. Są używane w wielu różnych zastosowaniach. Folie poliolefinowe również sprawdzają się w zakresie kryteriów recyklingu i utylizacji: związki spalają się do wody i dwutlenku węgla, nie są uwalniane żadne szkodliwe chemikalia. Recykling tego materiału jest prosty i powszechny.