Efekt heterozji sposobem na zdrowe krowy

Od kilkudziesięciu lat doskonalone są metody, w kierunku poprawy zdrowia, niektórych ras krów. Wynika to z założenia, że zdrowie bydła jest najważniejszym czynnikiem decydującym o jakości mleka. Efektem tego jest pozyskanie populacji krów, w której wszystkie wskaźniki dotyczące zdrowia są znacząco lepsze, niż w przypadku innych ras.

Wykorzystanie najlepszych ras do krzyżowania krów

nasienie buhajaKrowy urodzone z krzyżówki są bardziej płodne, bardzo łatwo się cielą, odporne są na różne choroby. Liczba trudnych porodów jest ponad dwukrotnie niższa w porównaniu z krowami nie poddawanymi wcześniej krzyżowaniu. Na całym świecie, dużym zainteresowaniem cieszą się odmiany szwedzkie, które wykazują się wysoką wydajnością, oraz doskonałą zdrowotnością. Wartość tych ras, można również zauważyć na podstawie kosztów pozyskania materiału rozrodczego, gdzie na przykład nasienie buhaja szwedzkiej rasy SRB, jest dwukrotnie droższe, niż pozostałych ras. Dodatkowym plusem krzyżowania z tą rasą jest efekt heterozji, objawiający się istotną poprawą wartości cech związanych ze zdrowiem i produkcją mleka. Lista rankingowa buhajów SRB w Szwecji jest uszeregowana według następujących indeksów: indeks produkcyjny 40%, cechy dotyczące wymion i nóg 30% i cechy związane ze zdrowiem krów (odporność na choroby, płodność, łatwość wycieleń, długowieczność)30%. Świadczy to, że zarówno w Szwecji jak i Holandii duże znaczenie przywiązuje się do zdrowia, funkcjonalności i długowieczności krów. Dlatego, buhaje rasy szwedzkiej stosowane są do krzyżowania z krowami na całym świecie. Potomstwo uzyskane z tej krzyżówki międzyrasowej, wykazuje nawet wyższą wydajność, niż ich matki.

Jednak najcenniejszym efektem pojawiającym się już w pierwszym pokoleniu, jest znacząca poprawa zdrowotności zwierząt. Znacznemu obniżeniu ulegają komórki somatyczne w mleku, poprawiają się wskaźniki rozrodu, oraz dużo lepsze są wyniki żywotności wśród cieląt.