Czym zajmuje się notariusz?

Jednym z popularniejszych zawodów wykonywanych w Warszawie z pewnością jest notariusz. Każdy zdecydowanie na pytanie czym zajmuje się notariusz odpowie, że sporządza akty notarialne, jednak czy w rzeczywistości wiemy czym są owe akty notarialne?

Notariusz z Wilanowa to funkcjonariusz publiczny

notariuszDla tych co jeszcze nie wiedzą jest to dokument urzędowy, który potwierdza dokonanie określonej czynności prawnej. Zostaje od sporządzony jeżeli wymaga tego prawo. Takowy akt notarialny który spisują notariusze powinien zawierać informację dotyczące daty i miejsca np. zakupu nieruchomości, wszystkie dane osób fizycznych i prawnych, które biorą udział w akcie, jaka kancelaria w warszawie spisuje akt, oświadczenie obu stron, a także podpisy notariusza i biorących udział w całym zdarzeniu osób. Notariusz wilanów swoją działalność prowadzi jako osoba zaufania publicznego i korzysta z ochrony która przysługuje funkcjonariuszom publicznym. Główną rolą jaką pełnią notariusze w państwie jest zapobieganie ewentualnym sporom sądowym, poprzez zapewnienie bezpieczeństwa obrotu. Poza tym mogą oni zajmować się również doręczaniem oświadczeń, wykonywaniem poświadczeń na przykład o oryginalności i własnoręczności podpisu na dokumencie, zgodności danych kopii z okazanym dokumentem, pozostawania osoby przy życiu i tym podobnych.

Co ciekawe notariusz zajmuje się także sporządzaniem protestów weksli, w których zawarte są dane osoby, która żąda protestu, a także przeciw której protest ma być wysunięty, miejsce i data protestu oraz ilość dni, w których ma się on toczyć.