Usługi księgowe

Usługi księgowe dla stowarzyszeń i fundacji

Przepisy Ustawy o rachunkowości odnoszą się nie tylko do przedsiębiorców prowadzących działalność w formie DG oraz spółek (akcyjnych, z o.o., jawnych, komandytowo-akcyjnych i innych). Prowadzenie ksiąg rachunkowych obowiązuję również organizacje …